ផលិតផល ក្រុម2K

2K01 ថ្នាំរលោង

មានភាពរលោងខ្ពស់លទ្ធផលដែលទទួលបានមានភាពរលោងដូចកញ្ចក់

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

អាយុកាលៈ​ ៤ម៉ោង

អាចប៉ះបានៈ ៣៥ នាទី

ស្ងួតទាំងស្រុងៈ ៧ ថ្ងៃ

ស្រទាប់កូតថ្នាំខាងក្នុងៈ ១០ ទៅ ១៥ នាទី

លក្ខខណៈពិសេស

 • ធន់នឹងអាកាសធាតុ
 • ធន់នឹងការសឹករិចរិលយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ
 • ភាពរឹងនិងការជាប់ស្អិតបានល្អ
 • ការធន់នឹងប្រតិកម្មគីមី

2K04 ទ្រនាប់ពណ៌ប្រផេះ

វាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីធ្វើជាទ្រនាប់នឹងអោយស្មើរសាច់ ដើម្បីផ្តល់នូវទំរង់រាបល្អនៃផ្ទៃ រលោងមុនពេលបាញ់ថ្នាំកូតស្រទាប់លើគេបង្អស់។

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

អាយុកាលៈ​ ៤ម៉ោង

អាចប៉ះបានៈ ៣៥នាទី

ស្ងួតទាំងស្រុងៈ ៧ ថ្ងៃ

ស្រទាប់កូតថ្នាំខាងក្នុងៈ ១០ ទៅ ១៥ នាទី

លក្ខខណៈពិសេស:

 • ធ្វើការដុសខាត់អោយបានស្អាតត្រឹមត្រូវ
 • ប្រឆាំងការការពារការស៊ីថ្នាំនឹងសារធាតុគីមីផ្សេងៗ
 • កើនឡើងនៅភាពជាប់ស្អិតសម្រាប់ស្រទាប់លើគេបង្អស់
 • មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រើលើប្រព័ន្ធថ្នាំទាំងអស់

2K05 អ៊ុកស៊ីតក្រហម

វាមានដំណើរការដោយ ចូលទៅក្នុងផ្ទៃខាងលើនិងបង្កើតជារបាំងការពារខ្យល់និងទឹកដែលផ្តល់នូវការការពារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀបខ្ពស់និងយូរអង្វែង។

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

អាយុកាលៈ​ ៤ម៉ោង

អាចប៉ះបានៈ ៣៥នាទី

ស្ងួតទាំងស្រុងៈ ៧ថ្ងៃ

ស្រទាប់កូតថ្នាំខាងក្នុងៈ ១០ ទៅ ១៥ នាទី

លក្ខខណៈពិសេស:

 • មិនមានការជ្រាបសារធាតុលឿងៗនៃច្រេះ
 • ល្អសម្រាប់ការប្រឆាំងជាតិសំណើម
 • ល្អសម្រាប់ការប្រើលើរបស់ថ្នី ឬ របស់ដែលមានច្រេះស៊ីដើម្បីការការពារដ៏ល្អ

2K06 ប្រាក់ប្រផេះ

វាធ្វើការដោយជា្របចូលយ៉ាងក្រាស់ទៅក្នុងផ្ទៃខាងលើនិងបង្កើតជារបាំងការពារខ្យល់និងទឹកដែលផ្តល់នូវការការពារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀបខ្ពស់និងយូរអង្វែង។

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

អាយុកាលៈ​ ៤ម៉ោង

អាចប៉ះបានៈ ៣៥នាទី

ស្ងួតទាំងស្រុងៈ ៧ថ្ងៃ

ស្រទាប់កូតថ្នាំខាងក្នុងៈ ១០ ទៅ ១៥ នាទី

លក្ខខណៈពិសេស:

 • មិនមានការជ្រាបសារធាតុលឿងៗនៃច្រេះ
 • ល្អសម្រាប់ការប្រឆាំងជាតិសំណើម
 • មានការប្រើប្រាស់ថ្មីៗឬ ដើម្បីធន់នឹងច្រេះស៊ី

2K07 ថ្នាំបាញ់ទ្រង់ដែកឡាន

វាត្រូវបានកែលំអរឡើងជាពិសេសសម្រាប់វត្ថុដែលមានការខូចខាតពីមុនៗ។

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

អាយុកាលៈ​ ៤ម៉ោង

អាចប៉ះបានៈ ៣៥ នាទី

ស្ងួតទាំងស្រុងៈ ៧ ថ្ងៃ

ស្រទាប់កូតថ្នាំខាងក្នុងៈ ១០ ទៅ ១៥ នាទី

លក្ខខណៈពិសេស:

 • ការពារផ្ទៃខាងក្រៅពីការឆ្កូត ការប៉ះទង្គិចនឹងកាហើរពណ៌
 • ធន់នឹងអាកាស់ធាតុ នឹងធន់នឹងសារធាតុគីមី
 • ការពារការឆ្កូតក្នុងរយះពេលយូរ
 • ផ្ទៃខ្មៅតូចៗ៖ ការពារពីការរអិល។
 • បាញ់2K01 ថ្នាំរលោងដើម្បីការពារកាំរស្មី UV

2K08 ថ្នាំបាញ់បាតឡាន

ជាផលិតផលដែលមានការបង្កើតយ៉ាងល្អនូវស្រទាប់បាតដែលមានការការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះដែកច្រេះដើម្បីការពារបរិស្ថាន។

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

អាយុកាលៈ​ ៤ ម៉ោង

អាចប៉ះបានៈ ៣៥ នាទី

ស្ងួតទាំងស្រុងៈ ៧ ថ្ងៃ

ស្រទាប់កូតថ្នាំខាងក្នុងៈ ១០ ទៅ ១៥ នាទី

លក្ខខណៈពិសេស:

 • ធន់នឹងប្រេងសាំង ទឹកប្រៃ នឹងការបំផ្លាញ់ដោយសារធាតុគីមី
 • ការពារ ការស៊ីថ្នាំ អាស៊ីត នឹងភាពកង្វក់ផ្សេងៗ
 • អាចជ្រៀតចូលក្នុងស្រទាប់យ៉ាងស្វិតស្វាញ
 • មានភាពជាប់បានយូរ