ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ពណ៌កាមីឡូន ស្រ៊ីឌី (3D)

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

លក្ខខណៈពិសេស

ថ្នាំស្រ៊ីឌី (3D) ជាប្រភេទថ្នាំបាញ់នៅក្នុងកំប៉ុង។ អាចប្រែពណ៌បានប្រាំពីរពណ៌វាមានពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន 3-5ពណ៌ដោយពឹងផ្អែកលើភាពខុសគ្នានៃការចាំងពន្លឺថ្ងៃនឹងតាមអាកាសធាតុ។ សាម៉ូរៃថ្នាំពណ៌កាមីឡូនស្រ៊ីឌី(3D) ជាថ្នាំបាញ់ដែលផ្តល់នូវភាពរស់រវើកតែមួយគត់ហើយអាចផ្តល់នូវភាពស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងមិនរបក និងមិនមានការជ្រាបសារធាតុលឿងនៃច្រេះ។

អាយុកាលៈ ៤ម៉ោង 

អាចប៉ះបានៈ ៣៥នាទី

ស្ងួតទាំងស្រុងៈ ៧ថ្ងៃ

ស្រទាប់កូតថ្នាំខាងក្នុងៈ ១០ទៅ១៥នាទី

នូវតែមិនអាចឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកមែនដែរឬទេ?