ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ពណ៌ផ្លូរីសិន

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

លក្ខខណៈពិសេស

មាន៦ពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ជ្រើរើស។ អាចប្រើប្រាស់ពណ៌ស UC1002 ជាពណ៌ទ្រនាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដ៏ល្អបំផុត។ ពណ៌មានសភាពភ្លឺចែងចាំងខ្លាំងជាងពណ៌ធម្មតា។ ដោយសារតែសារធាតុបារ៉តនៅក្នុងថ្នាំពណ៌ធ្វើអោយប្រភេទថ្នាំផ្លូរីសិនមានភាពភ្លឺត្រចេះត្រចង់, កាន់តែភ្លឺកាន់តែស្អាត។

អាយុកាលៈ​ ៤ម៉ោង

អាចប៉ះបានៈ ៣៥នាទី

ស្ងួតទាំងស្រុងៈ ៧ថ្ងៃ

ស្រទាប់កូតថ្នាំខាងក្នុងៈ ១០ទៅ១៥នាទី

នូវតែមិនអាចឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកមែនដែរឬទេ?