ពណ៌ដែលអាចរកបាន

ពណ៌ខេនឌី

លក្ខណៈពិសេស

វាមានលក្ខណៈស្រអាប់ អាំងតង់ស៊ីតេដ៏អស្ចារ្យអាចត្រូវបានសម្រេចដោយការបាញ់ថ្នាំលើពណ៌ ប្រាក់ដែលជាពណ៌ទ្រនាប់សម្រាប់លទ្ធផលល្អបំផុត។ ចំណាំថាវាគឺមិនអាចមើល ឃើញនៅលើ ថ្នាំទ្រនាប់ពណ៌ ខ្មៅទេ។ វាក៏មានភ្ជាប់មកជា 4 ពណ៌ដ៏ស្អាត និងពណ៌ស្រស់បំព្រងដែលមាន ពណ៌ក្រហមខេនឌី ពណ៌ខៀវខេនឌី លឿងខេនឌី និង ពណ៌បៃតងខេនឌី ។ ពណ៌ខេនឌី អាចទប់ទល់នឹងប្រេងឥន្ធនៈនិងការប្រឆាំងនឹងប្រេងសាំង។ អាចប្រើពណ៌ប្រាក់ស្ពាកលីង សម្រាប់ការអនុវត្តល្អបំផុត។

ស្ងួតទាំងស្រុង : 30 – 45នាទី

ពណ៌ខាងក្នុង : បន្ទាប់ពី10 នាទីនៃការបាញ់

នូវតែមិនអាចឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកមែនដែរឬទេ?